Besloten Vennootschap

Waarom een besloten vennootschap?

Vele beginnende ondernemers twijfelen of ze een eenmanszaak of een besloten vennootschap willen oprichten. Als je klein begint is een eenmanszaak aan te raden. Maar als je het echt groots wilt aanpakken, of je groeit steeds groter, dan kun je het beste een besloten vennootschap oprichten. In de volksmond ook wel een bv genoemd. Je kunt in je eentje de eigenaar worden, of samen met anderen. Wanneer de winst van je bedrijf meer dan 150.000 euro per jaar is, is een bv voor de belasting voordeliger dan een eenmanszaak. Dit komt omdat je met een bv in een ander belastingtarief zit. Een ander voordeel ten opzichte van een eenmanszaak of een VOF is dat je met je bv niet met je privévermogen aansprakelijk kunt worden gesteld voor een eventueel faillissement. Alleen je zakelijk vermogen kan worden aangesproken.

Eisen voor de oprichting van een bv

De eisen voor de oprichting van een bv zijn strenger dan voor een eenmanszaak of een VOF. Zo moet je een notariële akte aanleveren. Dit kan je al gauw duizend euro kosten. Tot voor kort was een groot startkapitaal vereist, maar sinds 2012 is dit kapitaal bijgesteld naar 0,01 eurocent. Is dit allemaal geregeld, dan kun je naar de Kamer van Koophandel voor de inschrijving.

De organisatie van een bv

Het kapitaal van jouw bv is opgedeeld in aandelen. Deze zijn in het bezit van aandeelhouders. Ben je de enige eigenaar van je bv? Dan ben jij de grootaandeelhouder. Bij grotere bv’s zie je vaak dat de onderneming naar de beurs gaat. Mocht jouw onderneming ooit zo groot groeien, dan ligt de grootste macht bij de aandeelhouders. Bestuurders geven dan dagelijks leiding aan je bedrijf en je stelt een Raad van Toezicht aan om de bestuurders te controleren.
Als bv moet je voor de Kamer van Koophandel jaarlijks een overzicht maken van je in- en uitgaven. Het is afhankelijk van de grootte van je bedrijf hoe uitgebreid dit moet. Voor een kleine onderneming volstaat een simpele balans. Is je bedrijf groter, dan dien je ook een winst- en verliesrekening op te stellen. Ook is hiervoor een accountantsverklaring vereist.