VOF

Samen ondernemen

Wanneer je samen met vrienden een onderneming wilt beginnen, kun je een vennootschap onder firma oprichten. Oftewel, een VOF. In tegenstelling tot een eenmanszaak kent een VOF meerdere eigenaren. Deze brengen allen iets mee in de zaak. Dit kan arbeid of kapitaal zijn, of het kunnen goederen betreffen. Alle eigenaren, de vennoten, moeten een contract opstellen en ondertekenen. In dit contract regel je bijvoorbeeld de verdeling van de winst, de bevoegdheden van de vennoten en de inbreng van iedereen. Wanneer dit opgesteld is, kunnen je met je mede-vennoten naar de KvK. Tussenkomst van de notaris is hiervoor niet nodig. Ook is er geen startkapitaal vereist. Inschrijven is dus heel gemakkelijk.

Een VOF juridisch

Een VOF is geen rechtspersoon. Dit klinkt ingewikkeld, maar dit betekent dat alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Mocht er sprake zijn van een (dreigend) faillissement, dan zullen schuldeisers eerst je zakelijk vermogen bekijken. Maar mocht dit niet toereikend zijn, dan komen de schuldeisers terecht bij jouw privévermogen. Dit geldt ook wanneer een andere vennoot de schade heeft veroorzaakt. Andersom kan dit niet. Dus stel dat een vennoot privé-schulden heeft, dan kunnen de schuldeisers niet terecht bij jullie VOF. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan kan de eisende partij ook het privévermogen van je partner aanspreken. Een VOF kent een zogenaamd gescheiden vermogen. Dit betekent dat je een zakelijk en een privévermogen hebt. Het zakelijke vermogen mag je uitsluitend gebruiken voor jullie bedrijf, dus niet voor privé-uitgaven. Stel dat een van je vennoten overlijdt, dan stopt de VOF automatisch. Wil je dit voorkomen? Dan moet je in je VOF-contract hierover een aparte clausule opnemen.

Een VOF fiscaal

Wil je in aanmerking komen voor ondernemersaftrek? Dat kan binnen een VOF. Maar dan moet je voor de belastingdienst wel te boek staan als ondernemer. Dit ben je wanneer jouw bedrijf minimaal drie klanten per jaar heeft, en wanneer je minimaal 1225 uren per jaar voor je bedrijf werkt. Binnen de VOF kunnen alle vennoten afzonderlijk gebruik maken van de fiscale voordelen voor ondernemers. Omdat iedere vennoot als afzonderlijk ondernemer wordt gezien, moet je dus ook individueel inkomstenbelasting betalen. Echter voor de btw gelden andere regels. De belastingdienst ziet voor de berekening van de btw de VOF namelijk wel als één onderneming. Dus iedere vennoot hoeft niet individueel de administratie voor de btw bij te houden.