Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen of fatsoenlijk ondernemen het zijn allemaal woorden die door elkaar worden gebruikt maar eigenlijk voor hetzelfde staan. In het hedendaagse denken over duurzame ontwikkeling wordt meestal gerefereerd aan de volgende definitie van Brundtland (1987):

Voldoen aan de behoeften van huidige generaties zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties om ook in hun behoeften te kunnen voorzien te beperken.

Het vraagt dan ook om een maatschappelijke strategie van een ondernemer om het bovenstaande te realiseren. Er wordt ook wel gesproken over het triple-P concept: People, Planet en Profit. People belicht het menselijk-sociale aspect van duurzaam ondernemen, Planet omvat alle milieu-aspecten van de bedrijfsvoering en Profit benadert duurzaam ondernemen vanuit de economische dimensie. Met deze P’s kan de duurzaamheid van een bedrijf in kaart kan worden gebracht en kan er een duurzaam beleid worden uitgestippeld.

Ondernemers die zowel aan bedrijfseconomische, sociale en ecologische waardecreatie doen, zorgen voor continuïteit van hun onderneming en kunnen duurzaam genoemd worden!

Voordelen duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen heeft diverse voordelen voor een bedrijf

  • Directe winst

Energiebesparing en het verminderen van afval levert direct winst op. Je speelt sneller in op de markt. Duurzame ondernemingen zijn innovatiever, origineler en meer onderscheidend.

  • Marktkansen

Ruim 1,5 miljoen consumenten vragen naar duurzame producten en dit aantal groeit. Klanten en opdrachtgevers stellen steeds vaker duuzaamheidseisen aan hun leveranciers. Ook de overheid– die jaarlijks voor 40 miljard euro aan producten en diensten afneemt – eist per 2010 steeds meer duurzaamheid bij de inkoop van producten.

  • Positieve publiciteit

Duurzame ondernemers hebben vaak een streepje voor bij klanten, kredietverstrekkers en investeerders.
Ondernemersrisico’s worden kleiner. Duurzaam ondernemen vermindert het risico op imagoschade van (maatschappelijke) schandalen. Banken nemen steeds vaker duurzaamheidcriteria mee in hun kredietverstrekking.

  • Hogere arbeidsproductiviteit

Aandacht voor mens en milieu zorgt voor een positieve sfeer. Medewerkers zijn meer betrokken en minder vaak ziek.
Je bent een aantrekkelijke werkgever. Mensen werken graag voor bedrijven die verder kijken dan winst alleen. Dit is een voordeel in een krappe arbeidsmarkt of de manier om talent aan te trekken.

Ook de overheid stimuleert ondernemers duurzamer te ondernemen. In 2010 gaat de rijksoverheid 100% duurzaam inkopen. Jaarlijks koopt de rijksoverheid maar liefst in voor 40 miljard euro! Bij gemeenten zal 75% van de inkopen duurzaam zijn in 2010 en 100% in 2015. Bij provincies en waterschappen is dit 50% in 2010.